Hero

Digitala upplevelser som fungerar

För att en digital produkt ska fungera krävs både frontend- och backendutveckling. Vi bygger skalbart och flexibelt, från planering till förvaltning så produkten kan utvecklas i takt med att samhället och ert företag förändras.

Möt våra utvecklare

Frontend

Frontend är det visuella användaren interagerar med i ett system, app eller hemsida. Frontendutvecklare realiserar struktur och komponenter som en UX-designer tagit fram på bästa sätt. Koden ska vara flexibel, responsiv och skalbar för att framtidssäkra och anpassas efter olika skärmstorlekar.

Backend

Backend handlar om det som sker i bakgrunden på varje digitalt-system. Bra backend märks inte, den bara fungerar och gör det man förväntar sig. För det krävs utvecklare som inte räds att gå ner på ettor och nollor samt lösa problem, till att i nästa stund kunna ta ett steg tillbaka och se på ett system i sin helhet.

image

Hur jobbar vi med full stack utveckling?

Eftersom vi är ett sammansvetsat team som regelbundet delar erfarenheter med varandra, förbättrar vi kontinuerligt våra allmänna färdigheter. I en tid av agil mjukvaruutveckling är det viktigt att hantera både de specifika och allmänna utmaningarna som uppstår. Vi vill tro att vi gör båda delarna riktigt bra.

Övergripande områden våra utvecklare arbetar med är frontend- och backend utveckling, devops, apputveckling, systemarkitektur samt tekniskt och strategisk rådgivning.

Det här låter spännande — vad är nästa steg?