Hero

Alla digitala upplevelser består av UX

När en användare interagerar med en produkt eller tjänst exponeras personen för UX, antingen medvetet designad, eller omedvetet. “Ingen UX” existerar inte.

Möt våra UX designers

UX design

User Experience design handlar om att designa digitala upplevelser som uppfyller affärsmål och tillgodoser kunders behov. En stor del av arbetet man gör som UX designer handlar om att lära sig vilka behov och beteenden som finns i potentiella målgrupper för att förstå hur man bör utforma digitala produkter, tjänster och gränssnitt.

UI design

User interface design handlar om att designa digitala gränssnitt och interaktioner som är användarvänliga och som kommunicerar företagets identitet. Detta är en viktig del i UX designerns arbetsprocess för att kunna visualisera produkter och tjänster genom skisser, användarflöden och prototyper.

image

Hur jobbar vi med UX?

Våra UX designers är experter på att definiera verksamhetens och användarens behov. Vi är med från planering till färdig produkt och identifierar förbättringar i era produkter eller tjänster för att öka konverteringsgrad och kundlojalitet. Leveranserna kan bland annat bestå av prototyper, kartläggning av behov eller färdigt designkoncept.

Det här låter spännande — vad är nästa steg?